Igazgató: Patkó Lajos

1124 Budapest, Meredek u. 1.

Telefon: 319-33-78

Fax: 319-72-71

E-mail: ajgm@aranyj.hu

Honlap: http://www.aranyj.hu

 

Felvételi tájékoztató

 

 

 

Iskolánk 1930-ban épült. A Sas-hegyen , jó levegőjű, csendes, nyugalmat sugárzó, a 8-as autóbusszal könnyen megközelíthető helyen található. Hatalmas zöld terület, park veszi körül, sportpályákkal és korszerű játszótérrel.

 

Intézményünk hosszú évek óta 12 évfolyamos , komoly hagyományokkal rendelkezik. A gimnáziumban pár éve angol nyelvi előkészítő osztályok működnek. A 2009-es tanévtől természettudományos „tagozatot” indít iskolánk. Az angol nyelv oktatása 1. osztályban kezdődik csoportbontásban, játékos formában. 4. osztályban pedig már heti négy órában tanulják. A gimnazisták német, francia, spanyol és latin nyelvet is választhatnak az angol mellett.

 

Az informatikával 3. osztálytól ismerkednek a tanulók a jól felszerelt szaktantermekben. A több tízezer kötetes könyvtárunkban saját célra is igénybe vehetik a diákok a számítógépeket.

 

Tanrendünkben kiemelt helye van a mindennapi mozgásnak , testnevelésnek, aminek minden feltétele adott. Három tornaterem, szabadtéri sportpályák, télen fedett műfüves focipálya biztosítja a mozgásteret.

Lehetőségünk van úszni a Testnevelési Egyetem uszodájában, erdei táborban részt venni, különórák keretében ritmikus sportgimnasztika-, judo-, vívás-, kosárlabdaedzéseken részt venni. Ezen kívül Szigetszentmártonban a Duna mellett saját nyári táborunk van.

 

A néptánc oktatás órarendünkbe illeszkedik, s a különböző rendezvényeken sikerrel mutatkoznak be osztályaink.

A kerületi Zeneiskola kihelyezett tagozata lehetőséget nyújt délutánonként a szolfézs- és hangszeres tanulásra.

Az iskolánkban katolikus és református hitoktatás is folyik, az utolsó órákhoz csatlakozva, s több éves hagyománya van a cserkészéletnek.

Érdeklődési körtől függően választhatnak a diákok a szakkörökből, ahol a tananyag beépül a mindennapi életükbe (angol főzőszakkör, informatika, tömegsport, kerámia, színjátszó kör).

A versenyekre való felkészülést szakkörök biztosítják.

 

Feladatunknak érezzük, hogy a gyengébbeknek több segítséget, a jobbaknak több szabadságot és önállóságot adjunk. A szakmai segítséget fejlesztő- pedagógus, gyógy-testnevelő, logopédus, szabadidő-szervező biztosítja.

 

Iskolánkban felmenő rendszerben, 1-4. osztályig egy tanító foglalkozik a gyerekekkel. A kisgyermekek életében, pszichikai fejlődésében meghatározó szerepe van az iskolában eltöltött első négy évnek. Fokozott törődéssel és figyelemmel vezetjük be az elsősöket az iskolai életbe. A tantárgyak oktatása kötetlenül és komplexen alkalmazkodik a gyermekek érettségéhez, biztosítva az egyéni haladást . Negyedik osztály félévig az osztálytanítók részletes szöveges értékelést adnak tanítványaik fejlődéséről és tárgyi tudásáról.

Az alsó tagozaton integrált anyanyelvi oktatás folyik.

A módszer lényege, hogy a nyelvhasználat egészét - a beszéd, az írás és az olvasás- elválaszthatatlan egységének tekinti.

Az olvasást és írást intenzív- kombinált módszerrel tanítjuk.

A betűket betűcsoportonként tanulják a gyerekek. Kezdettől fogva valós olvasási tevékenységgel - betűismertetésen keresztül- juttatjuk el a tanulókat az olvasásban való sikerélményekhez. Elsődleges feladatunknak tekintjük az értő olvasás, a tanulás eszközének minősített olvasási technológia mielőbbi kialakítását. Amikor a tanulók már szert tettek bizonyos szóáttekintő képességre, akkor megismertetjük őket a szótagolás szabályaival és alkalmazásának lehetőségeivel.

 

A módszerünk kombinált, mert olvasva írató: a gyerekek az olvasással csaknem párhuzamosan tanulnak meg írni is. Amikor a nyomtatott betűk olvasását gyakoroltatjuk, szinkronba jutunk a csoportos betűírással.

Több évtizedes tapasztalatunk bizonyítja a módszer hatékonyságát.

 

A délelőtti ismeretszerzés megerősítése a napköziben történik. Hagyománya van a kézműves foglalkozásoknak, a szüreti mulatságnak, a Luca-napi vásárnak, a focibajnokságnak. A napi levegőzést a tágas kertünk, a napi étkezést pedig a helyi konyhánk és büfénk biztosítja, ahol a lisztérzékeny és allergiás gyerekekre is odafigyelnek.

 

Alapítvánnyal is rendelkezünk, amely támogatja a szakmai és kulturális programokat, a szülők önkéntes anyagi támogatásával.

Iskolánk tanulóinak összetartozásának külső megjelenése az Arany jelvény.

Intézményünk az Eötvös Loránd Tudományegyetem gyakorlóhelye . 2009-ben elnyerte az Ökoiskola címet.

 

Kedves Szülők!

Iskolánk megismerésére és a leendő tanító nénivel való találkozásra a bemutató órák keretében van lehetőség.

Bemutató óráink időpontjai:

 

2009. november 10. (kedd) 8-10 óráig

matematika, angol

2009. december 11. (péntek) 8-10 óráig

magyar, technika

14-16 óráig Luca-napi vásár

2010. február 15. (hétfő) 8-10 óráig

matematika, néptánc

2010. március 26. (péntek) 14-16 óráig

napközis játszóház

2010. április 14. (szerda) 8-9 óráig magyar

Szeretettel várjuk a leendő elsősöket, az érdeklődő szülőket.

Érdeklődés, felvilágosítás: 319-33-81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felvételi tájékoztató

Arany János Általános Iskola és Gimnázium

1124 Budapest Meredek utca 1.
OM azonosító: 035289
Telefon: 06/1-319-33-78
Internet: www.aranyj.hu
E-mail:ajgm@aranyj.hu

 

 

 

 

 

Tisztelt Szülők! Kedves Diákok!

 

A nagy múltú Arany János Általános Iskola és Gimnázium szeretettel várja a hozzánk jelentkező tanulókat.

Legfontosabb feladatunk a korszerű oktatás, ebben segítenek kiemelkedően felszerelt szaktantermeink, nyelvi laborunk, több tízezer kötetes könyvtárunk. Fontosnak tartjuk az általánost meghaladó műveltségi szint megalapozását és diákjaink magas színvonalú felkészítését az egyetemi, főiskolai tanulmányokra, ennek érdekében minden tantárgyból szervezünk emelt szintű érettségi előkészítést.

Színes, változatos programjaink, szakköreink, hagyományaink is segítenek abban, hogy sokoldalú, érdeklődő, nyitott embereket neveljünk tanítványainkból.

A páratlan fekvésű, hatalmas park mellett három tornaterem, szabadtéri sportpályák, télen fedett műfüves focipálya biztosítja az órák közti kikapcsolódás és a sportolás lehetőségeit.

Szigetszentmártonban, a Duna partján saját nyári táborunk van.

Intézményünk az Eötvös Loránd Tudományegyetem gyakorlóhelye, az elmúlt tanévben elnyerte az Ökoiskola címet.

2009. szeptember 1-jétől a Magyar Tudományos Akadémia által is támogatott reál osztályt indítottunk a 9. évfolyamon.

 

A 2010/2011-es tanévben iskolánkban az alábbi osztályokat indítjuk:

01-es tagozatkód

Az  ebben a tanévben bevezetésre került reál osztály  célul tűzi ki, hogy az ilyen irányban továbbtanuló diákok részére biztosítsuk mind elméleti, mind gyakorlati téren az intenzívebb képzést; az emelt szintű érettségire való felkészítést; a pályázatok, versenyek folyamatos összehangolt szervezését, ezekre a tanulók felkészítését; a természettudományos gondolkodás fejlesztését, a megismerés módszereinek gyakoroltatását; a tárgyak közötti koncentráció egymást erősítő hatásának segítségével biztos tudás elérését; az önállóságot mérések, vizsgálatok során, ennek tárgyi feltételeinek fokozatos kialakítását; az ECDL vizsga és két idegen nyelvből a középfokú nyelvvizsga megszerzését. A kiemelt képzést kiváló tanárok részvételével, egyetemi tanárok, akadémikusok közreműködésével biztosítjuk.

02-es tagozatkód

Az iskolánkban hagyományosan működő   nyelvi előkészítő osztály  haladó angol nyelvből indul. Ide azokat a tanulókat várjuk, akik általános iskolában tanulták az angol nyelvet.

03-as tagozatkód

Az emelt szintű nyelvi osztályban emelt óraszámban tanulják a tanulók az angol nyelvet (kezdő vagy haladó szinten), mellé választhatnak kezdő német nyelvet.

04-es tagozatkód

A másik emelt szintű nyelvi osztályban emelt óraszámban tanulják a tanulók az angol nyelvet (kezdő vagy haladó szinten), mellé választhatnak kezdő francia nyelvet.

A jelentkezéshez szükséges tagozatkódok :

01 4 évfolyamos reál osztály

02 5 évfolyamos nyelvi előkészítő osztály

03 4 évfolyamos emelt szintű osztály - kezdő vagy haladó

angol valamint kezdő német nyelv

04 4 évfolyamos emelt szintű osztály -kezdő vagy haladó

angol valamint kezdő francia nyelv

 

A felvételi eljárás rendje

A hozzánk jelentkező tanulóknak részt kell venniük a központi írásbelin, egy szóbeli felvételi vizsgán, és beszámítjuk az általános iskolából hozott osztályzatokat is.

1.       Központi írásbeli  felvételi

A jelentkezők a mi iskolánkban is megírhatják a központi írásbeli felvételit .

Az általános iskolák tanulóinak 2009. december 11-ig kell közvetlenül a választott középiskolába jelentkezni, az ehhez szükséges jelentkezési lap az általános iskolákban igényelhető.

Időpontok: ·         A központi írásbeli felvételi időpontja: 2010.január 23. 10 óra (szombat) ·         Pótló írásbeli azok számára, akik az előző írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni: 2010. január 28. 14 óra ( csütörtök) ·        Amelyik tanuló nálunk írta a központi írásbeli felvételit, az a felvételi eredményét tartalmazó értékelő lapot 2010. február 10-én 8-16 óráig veheti át iskolánkban.

2.       Általános felvételi eljárás

A tanulók jelentkezési lapjának 2010. február 19-ig kell beérkeznie iskolánkba. A lapon az iskola több tagozata is megjelölhető. A jelentkezési laphoz csatolva kérjük a központi írásbeli felvételi értékelő lap fénymásolatát is szíveskedjenek megküldeni. A szóbeli felvételi tervezett időpontjai az alábbi napok: 2010. március 3-4., március 10.

A pontos vizsgabeosztást majd az iskola honlapján és a portán tesszük közzé.

A tanuló felvételéről a felvételi eljárás során a hozott és a szerzett pontok alapján az iskola igazgatója dönt a 11/1994.(VI.8.) MKM rendelet értelmében.

Hozott pontok számítása: a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi összes osztályzata.

Szerzett pontok: a magyar és a matematika központi írásbeli valamint a szóbeli meghallgatás eredménye.

 

A szóbeli felvételin az általános műveltség mérése mellett a választott szaktárgyi ismeretekről adnak számot a jelentkezők.

01-es kód: biológia, kémia, földrajz, fizika

02-es kód : angol nyelv

03-as kód: magyar nyelv

04-es kód: magyar nyelv

2010. március 16-án iskolánk nyilvánosságra hozza az ideiglenes felvételi jegyzéket, mely az iskola által felvehetőnek ítélt tanulók nevét tartalmazza. Az ideiglenes felvételi   jegyzék honlapunkon és az iskola portáján lesz megtekinthető.

A győri Felvételi Központ 2010. április 19-ig elküldi a középiskoláknak a végleges felvételi jegyzéket. A hozzánk felvételt nyert tanulók nevét honlapunkon és az iskola portáján kifüggesztjük.

A felvételről vagy az elutasításról – a rendeletben előírtaknak megfelelően – értesítést küldünk a tanulóknak és az általános iskoláknak 2010. április 26-ig.

 

Tájékoztató szülők részére

Ezen az összejövetelen az iskola felvételi követelményeiről és a fontosabb tudnivalókról adunk tájékoztatást. Itt lehetőség van arra is, hogy a szülők feltegyék kérdéseiket.

Időpont: 2009. november 4.   17 órakor

Nyílt napok

Időpontok: 2009. október 15. csütörtök és

2009. november 18. szerda

Mindkét napon         8 30 -kor           tájékoztató

                   9 15 - 11 50 -ig    óralátogatások

Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy a nyílt napon szülői tájékoztatást nem tartunk, ezen a napon csak a tanulókat várjuk, nekik óralátogatásra és az iskola megismerésére van lehetőségük.

A nyílt napon kizárólag előzetesen bejelentkezett tanulókat fogadunk. Jelentkezés: Loch Krisztina gimnáziumi iskolatitkárnál. Telefon: 06/1-319-33-78

Kedves Szülők, pályaválasztás előtt álló Tanulók!

Honlapunkon megtalálhatják a legfontosabb információkat iskolánkról, közösségi összejöveteleinkről, hétköznapjainkról és ünnepeinkről.

 

 

 

 

 

ü